Nội dung cải tiến chất lượng bênh viện tại bệnh viện đa khoa Mộ Đức.

TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

– Quy trình khám bệnh được cải tiến liên tục, giảm thời gian người bệnh phải chờ đợi.
– Mỗi bệnh nhân được nằm 1 giường, không có trường hợp phải nằm ghép.
– Người bệnh nằm viện được cung cấp vật dụng đầy đủ.
– Người bệnh hài lòng với chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện, có thư khen ngợi, không có đơn thư khiếu nại.
– Cán bộ viên chức được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc đúng vị trí và chuyên môn được đào tạo.
– Hàng năm, đều có quy hoạch phát triển đội ngũ lãnh đạo, cán bộ kế cận.
– Quản lý hồ sơ, dữ liệu theo quy định.
– Thực hiện tốt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, nhân viên tuân thủ tốt.
– Hoạt động tổ chức khoa dược hiệu quả.

– Đã có trang thông tin điện tử

– Đã có nhà chứa rác thải y tế đúng quy chuẩn.

– Đã có hệ thống hành lang cầu nối đến các khoa, phòng.
– Xây dựng phác đồ điều trị, quy trình kỹ thuật y khoa và quy trình kỹ thuật Điều dưỡng.
– Đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn người bệnh: cảnh bảo chống trượt, bảng kiểm an toàn phẫu thuật, quy trình chống nhầm lẫn bệnh nhân.

TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

– Bệnh viên được xậy dựng, cải tạo, nâng cấp không đồng bộ nên một số khu nhà xuống cấp

– Công tác dinh dưỡng cho người bệnh còn nhiều hạn chế.
– Nhà vệ sinh cửa còn nhỏ, chưa xây dựng đảm bảo cho người khuyết tật có thể đi lại được.

– Thiếu bác sỹ; số lượng cử nhân điều dưỡng chưa cao.

– Bệnh viện chưa cung cấp đầy đủ nệm cho người bệnh.

– Chưa xây dựng và phát hành bản thông tin thuốc lưu hành nội bộ bệnh viện.
– Kế hoạch cải tiến chất lượng ở các khoa, phòng chưa tốt;  chưa xây dựng slogan của các khoa phòng.

– Chưa triển khai 5S đồng bộ tại các khoa, phòng.

– Công tác bình bệnh án, đơn thuốc thực hiện không thường xuyên.

XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Căn cứ vào những tồn tại trong công tác kiểm tra và căn cứ vào tình hình thực tế tại Bệnh viện. Từ đó đã xác định một số các vấn đề cần ưu tiên cải tiến chất lượng

Trong năm tới tập trung vào các nội dung sau:

 1. Các vấn đề cần ưu tiên giải quyết ngay trong 6 tháng tới
  1. Cải tạo cơ sở vật chất khoa khám bệnh,bố trí đủ nhân sự và phòng khám phục vụ khám và chữa bệnh. Ứng dụng CNTT trong công tác khám bệnh, tiếp tục giảm thời gian chờ và thực hiện các thủ tục hành chính. Đặc biệt chú trọng công tác đáp ứng ưu tiên nhu cầu của bệnh nhân có BHYT.
 2. Xây dựng sửa chữa cơ sở vật chất: cải tạo sân vườn, đảm bảo thực hiện kế hoạch “ Xanh – Sạch – Đẹp”
  3. Duy trì ổn định các nguồn lực về nhân sự, tài chính cho hoạt động thường xuyên của bệnh viện hiện nay.
  4. Xây dựng phương hướng hoạt động nâng cao chất lượng bệnh viện toàn diện.
  5. Hướng dẫn triển khai, áp dụng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế ban hành để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng ở từng khoa, phòng; xây dựng slogan của các khoa, phòng .
  B. Các vấn đề khác ưu tiên giải quyết trong 1 năm, 2 năm tới
  1. Tiếp tục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
  2. Triển khai bệnh án điện tử khu vực ngoại trú và 1 số khoa nội trú.
  3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là Bác sỹ và trình độ các điều dưỡng trưởng.
  4. Cải thiện và đáp ứng môi trường làm việc cho nhân viên y tế. Khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế định kỳ 3 tháng/lần.
  5. Xây dựng các dự án, công cụ, bảng kiểm nhằm kiểm soát, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
  6. Xây dựng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO cho phòng xét nghiệm.

GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

1. Giải pháp:
– Chất lượng Bệnh viện được đánh giá bằng các tiêu chí cụ thể, trong đó người bệnh là trung tâm của mọi vấn đề. Vì vậy tất cả các giải pháp đạt ra muốn có hiệu quả phải lấy người bệnh làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo để đánh giá hiệu quả của các giải pháp. Bệnh viện đề ra một số giải pháp sau:
– Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện cụ thể từng giai đoạn: 6 tháng, 12 tháng, 1-2 năm….Xác định rõ được vấn đè ưu tiên cần cải tiến ở từng giai đoạn; từ đó làm căn cứ thực hiện các đề án cải tiến chất lượng ở toàn bệnh viện và các khoa phòng.
– Xây dựng đề án cải tiến chất lượng bệnh viện cụ thể từng tiêu chí ở các khoa/phòng.
1. Giải pháp:
– Chất lượng Bệnh viện được đánh giá bằng các tiêu chí cụ thể, trong đó người bệnh là trung tâm của mọi vấn đề. Vì vậy tất cả các giải pháp đạt ra muốn có hiệu quả phải lấy người bệnh làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo để đánh giá hiệu quả của các giải pháp. Bệnh viện đề ra một số giải pháp sau:
– Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện cụ thể từng giai đoạn: 6 tháng, 12 tháng, 1-2 năm….Xác định rõ được vấn đè ưu tiên cần cải tiến ở từng giai đoạn; từ đó làm căn cứ thực hiện các đề án cải tiến chất lượng ở toàn bệnh viện và các khoa phòng.
– Xây dựng đề án cải tiến chất lượng bệnh viện cụ thể từng tiêu chí ở các khoa/phòng.
– Đào tạo cán bộ về quản lý chất lượng bệnh viện.
– Đánh giá, bổ sung sửa đổi phác đồ điều trị, quy trình kỹ thuật bệnh viện, quy trình kỹ thuật điều dưỡng.
– Xây dựng quy trình chăm sóc điều dưỡng.
– Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc áp dụng các quy trình và phác đồ vào công tác khám, điều trị và chăm sóc người bệnh.
– Thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng và hiệu quả đạt được.
– Tiến hành áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của bệnh viện.

2. Lộ trình và thời gian cải tiến:

– Quý 1-2 năm 2018:
Xây dựng bảng kiểm đánh giá chất lượng cho từng khoa/phòng dựa trên bộ tiêu chí chất lượng Bộ Y tế ban hành.
Bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá chất lượng khoa/phòng vào cuối mỗi quý
– Quý 3-4/ 2017
Đưa vào áp dụng và đánh giá hiệu quả các công cụ, giải pháp cải tiến chất lượng bệnh viện xây dựng.
Đánh giá, cập nhật các tài liệu, hướng dẫn chuyên môn điều trị, chăm sóc, dinh dưỡng tiết chế
Kiểm tra, đánh giá cuối năm 2018 theo bộ tiêu chí chất lượng được Bộ Y tế ban hành.
– Giai đoạn năm 2018 – 2020
a) Bệnh viện đánh giá hiệu quả việc áp dụng các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số, mô hình, phương pháp chất lượng;
b) Tự nguyện đăng ký với tổ chức chứng nhận chất lượng để đánh giá chất lượng bệnh viện;
c) Mời các cơ quan quản lý tiến hành đánh giá, thẩm định và công nhận chất lượng bệnh viện.
d) Bệnh viện tiếp tục áp dụng các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số, mô hình, phương pháp chất lượng và đăng ký chứng nhận chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các tổ chức chứng nhận chất lượng độc lập.

KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Dựa trên kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 theo bảng tiêu chí chất lượng được Bộ Y tế ban hành. Trong giai đoạn 2018-2020, bệnh viện tiếp tục hướng đến thực hiện có trọng tâm các tiêu chí và hoạt động cần ưu tiên như sau:
– Nâng cao công tác hướng đến người bệnh; tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khám và điều trị của người bệnh; cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên y tế; nâng cao hoạt động chuyên môn khám điều trị, chăm sóc điều dưỡng, dinh dưỡng; quản lý cung ứng và sử dụng thuốc; ứng dụng CNTT trong quản lý; triển khai công tác cải tiến chất lượng liên tục nhằm phòng ngừa nguy cơ sai sót, sự cố xảy ra.
– Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa huyện Mộ Đức cam kết không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thiện và cải tiến nâng cao hệ thống chất lượng khám chữa bệnh:
Đến cuối năm 2018: không còn tiêu chí mức 1; trên 60% tiêu chí mức 2 sẽ nâng lên tự mức 3 trở lên. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2018 đạt điểm trung bình 3,2 và đến năm 2020 đạt điểm trung bình trên 3;4