Ngày 22/12, TTYT Huyện Mộ Đức tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự gồm có Đồng chí Phạm Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi và Đồng Chí Nguyễn Bé – Giám đốc TTYT huyện Mộ Đức.

Trung Tâm thực hiện tốt Chỉ thị 09/CT-BYT ngày 22/11/2013 về tiếp nhận xử lý ý kiến phản ánh qua đường dây nóng, Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 29/3/2016 về việc tăng cường đảm bảo chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh… của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trong năm qua, Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức đã đạt được một số thắng lợi nhất định trên các lĩnh vực: Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ viên chức được nâng cao, thực hiện tốt 12 điều y đức, quy tắc ứng xử, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh được nâng lên; điều đó tạo động lực cho Trung tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch trên giao; Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư, duy trì nhiều dịch vụ kỹ thuật, chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng bệnh viện được nâng cao; Các đoàn thể hoạt động có hiệu quả; Các chế độ của cán bộ, viên chức và bệnh nhân được đảm bảo…

Tiếp tục tham mưu Sở y tế, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về một số vấn đề trọng tâm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho Nhân dân; đẩy mạnh thực hiện công tác tổ chức cán bộ và đào tạo phát triển nhân lực y tế; tăng cường chuyển đổi số trong quản lý hệ thống khám chữa bệnh, lập hồ sơ sức khỏe cá nhân, theo dõi, thanh toán bảo hiểm y tế, quản lý thuốc, vật tư y tế và báo cáo thống kê y tế…

Năm 2024,TTYT huyện Mộ Đức phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Sở Y tế giao về công tác khám chữa bệnh.

Triển khai thêm một số dịch vụ kỹ thuật mới như: hồi sức cấp cứu…; Tiếp tục triển khai phẫu thuật ngoại, sản; Đồng thời tiếp tục duy trì và phát triển các kỹ thuật những năm qua để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.