Hưởng ứng 58 năm ngày Quốc tế Điều dưỡng (12/5/1965 – 12/5/2023) , đồng thời để tôn vinh giá trị nghề nghiệp, vinh danh tập thể, cá nhân có thành tích trong công việc, vừa qua TTYT Huyện Mộ Đức đã tổ chức Hội thi Điều dưỡng – Hộ sinh giỏi năm 2023.

Hội thi gồm 3 vòng thi: Vòng 1: Kiểm tra tay nghề:  Phần thi chạy trạm thực hành; Vòng 2, kiểm tra lý thuyết (Thí sinh tham gia trả lời câu hỏi theo hình thức rung chuông vàng); Vòng 3 thi ứng xử .