A. Tổ chức:

 • Trưởng khoa: BS Hoàng Trung Quyết
 • Phó khoa: CN Nguyễn Minh Sơn
 • Điều dưỡng trưởng khoa: CN Võ Văn Đoán
 • Nhân viên: 09

khoa-ngoai

B. Nhiệm vụ và chức năng:

 • Khoa ngoại là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật và phẫu thuật.
 • Khoa ngoại được bố trí liên hoàn, thuận tiện cho công tác phẫu thuật, chăm sóc và vận chuyển người bệnh.
 • Các phương tiện và dụng cụ phẫu thuật phải đồng bộ, có chất lượng tốt.
 • + Trường hợp có chỉ định phẫu thuật cấp cứu, đưa thẳng người bệnh đến buồng phẫu thuật.
 • + Thực hiện thủ thuật theo quy định kĩ thuật bệnh viện.
 • Lập kế hoạch phẫu thuật trong tuần trình giám đốc bệnh viện phê duyệt.
 • Báo cáo phòng kế hoạch tổng hợp để thông báo kế hoạch phẫu thuật tới khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức và các khoa có liên quan để chuẩn bị tổ chức cuộc phẫu thuật.