A. Tổ chức:

  • Trưởng khoa: BS Nguyễn Văn Hòa
  • Phó khoa: BSCKI Trần Minh Thư
  • Điều dưỡng trưởng khoa: NHS Nguyễn Thị Tuyết Nga
  • Nhân viên:13

B. Nhiệm vụ và chức năng:

– Khoa phụ – sản là khoa 1âm sàng có nhiệm vụ đỡ đẻ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ sơ sinh và khám bệnh chữa bệnh phụ khoa.

– Khoa được bố trí liên hoàn, hợp lí để bảo đảm công tác chuyên môn.

– Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh, dân số kế hoạch hoá gia đình.