A. Tổ chức:

  • Trưởng khoa: CN Cao Văn Cương
  • Nhân viên:03

B. Nhiệm vụ và chức năng:

  • Khoa xét nghiệm là cơ sở thực hiện các kĩ thuật xét nghiệm về huyết học, hoá sinh, vi sinh, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị.
  • Phải bảo đảm an toàn cho các thành viên trong khoa và môi trường xung quanh.
  • Việc quản lí trang thiết bị theo đúng quy chế quản lí và sử dụng vật tư, thiết bị y tế.