Số ký hiệu VB Ngày BH Trích nội văn bản Tải về
1524/QĐ-BYT 28/2/2018 Đính chính TT số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh Tải về
56/2017/TT-BYT 29/12/2017 Quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật ATVS lao động thuộc lĩnh vực y tế Tải về
54/2017/TT-BYT 29/12/2017 Ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tải về
52/2017/TT-BYT 29/12/2017 Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú Tải về
51/2017/TT-BYT  29/12/2017 Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử lý phản vệ Tải về
 50/2017/TT-BYT  29/12/2017  Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh  Tải về