Số ký hiệu VB Ngày BH Trích nội văn bản Tải về
541/SYT-NVY 13/3/2018 Triển khai thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế Tải về
540/SYT-NVY  13/3/2018 Triển khai thực hiện Quyết định số 1524/QĐ-BYT đính chính Thông tư 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Tải về
 539/SYT-NVY  13/3/2018  Triển khai thực hiện ý kiến của BHXH Việt Nam về giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT  Tải về