Hình BS

Họ tên

Học hàm/học vị

Giới tính

Chuyên khoa

Lịch khám

Phạm Minh Đức Thạc sĩ Bác sĩ Nam Mắt
Nguyễn Văn Kiên Bác sĩ Nam
Nội tổng hợp
anh Lê Phước Ánh Bác sĩ Nam Nội/ Nhi
luong Lê Lượng Bác sĩ Nam Hồi sức cấp cứu
quyet Hoàng Trung Quyết Bác sĩ Nam Ngoại tổng quát
c.meo Nguyễn Văn Mẹo Bác sĩ Nam Hồi sức cấp cứu
chinh Nguyễn Văn Chính Bác sĩ Nam Hồi sức cấp cứu
hoa Nguyễn Văn Hòa Bác sĩ Nam Chuyên khoa sản
thuy Nguyễn Ngọc Thụy Bác sĩ Nam Răm Hàm mặt
thu Trần Minh Thư Bác sĩ Nam Ngoại tổng hợp
ong Đỗ Văn Ong Bác sĩ Nam Hồi sức cấp cứu
Lê Anh Thiên Bác sĩ Nam
Trương Quang Tá Bác sĩ Nam
Nguyễn Duy Vinh Bác sĩ Nam
Nguyễn Phu Bác sĩ Nam Chẩn đoán hình ảnh