Một số mẫu văn bản dùng trong bệnh viện

TT TÊN VĂN BẢN TẢI VỀ
1 Phiếu hẹn mổ mắt Tải về
2 Giấy thanh toán tạm ứng Tải về
3 Giấy nhận vật tư Tải về
4 Giấy nhận tiền Tải về
5 Giấy nghỉ phép Tải về
6 Giấy đề nghị vật tư Tải về
7 Giấy đề nghị thanh toán Tải về
8 Giấy đề nghị tạm ứng Tải về
9 Giấy báo đi dường Tải về
10 Giấy dự trù vật tư Tải về
11 Đơn xin bảo dưỡng xe Tải về
12 Chấm công ngoài giờ (dành cho lái xe) Tải về
13 Bảng kê mua hàng Tải về
14 Biên bản kiểm tra xe Tải về
15 Biên bản kiểm tra thiết bị tin học Tải về
16 Biên bản đánh giá tài sản cố định Tải về
17 Biên bản giao nhận TSCĐ Tải về
18 Biên bản kiểm kê quỹ Tải về
19 Biên bản kiểm kê TSCĐ Tải về
20 Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ Tải về
21 Biên bản thanh lý TSCĐ Tải về
22 Biên bản nghiệm thu vật tư, công cụ Tải về
23 Các mẫu về nghỉ, hưởng chế độ thai sản Tải về
Giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề KCB Tải về
Giấy xác nhận quá trình thực hành Tải về