Sáng ngày 27/4/2019, được sự đồng ý của Đảng ủy, BGĐ, BCH Công đoàn cơ sở, Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức tổ chức hội nghị CNVC và người lao động năm 2019. Đến dự có đc/ Lê Lượng, Phó Bí thư Đảng ủy, BGĐ, BCH công đoàn và 50% đại biểu CNVC và người lao động từ các khoa, phòng trạm về dự. Hội nghị đã đánh giá sơ bộ tình hình hoạt động y tế năm 2018, một số phương hướng năm 2019. Hội nghị đã góp ý và thông quy Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, Nội quy đơn vị và tiêu chí bình xét A, B, C tháng (quý) năm 2019. Hội nghị thảo luận sôi nổi và thẳng thắng góp ý những mặt, những điểm chưa làm được, những điểm còn thiếu sót năm 2018 và cương quyết khắc phục năm 2019. Hội nghỉ cũng đã bầu bổ sung một thành viên Ban Thanh tra nhân dân còn thiếu của nhiệm kỳ.