A. Tổ chức:

 • Trưởng phòng: CN Huỳnh Thị Thủy
 • Phó phòng: CN Kiều Thị Mỹ Diệu
 • Nhân viên: Điều dưỡng trưởng và kĩ thuật viên trưởng của các khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

B. Nhiệm vụ và chức năng:

Phòng Y tá (điều dưỡng) của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Bệnh viện là chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

 • Tổ chức, chỉ đạo y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.
 • Đôn đốc, kiểm tra y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí thực hiện đúng các kỹ thuật bệnh viện và Quy chế Bệnh viện.
 • Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.
 • Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.
 • Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.
 • Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí.
 • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
 • Định kì sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc bệnh viện.

C. Hoạt động chuyên môn:

 • Tổ chức và quản lý công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.
 • Xây dựng quy trình thủ tục hành chánh, quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh cho lực lượng chăm sóc.
 • Tổ chức thi tay nghề Điều Dưỡng – Kỹ Thuật viên hàng năm.
 • Nâng cao kiến thức và kỹ năng trong chăm sóc, giao tiếp và nâng cao Y đức cho lực lượng chăm sóc.
 • Huấn luyện và chỉ đạo tuyến trong lãnh vực chăm sóc người bệnh.
 • Nghiên cứu khoa học và tổ chức hội thảo Điều Dưỡng.
 • Tham gia các hoạt động xã hội.