Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức là đơn vị sự nghiệp y tế công lập được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện đa khoa huyện Mộ Đức và Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Mộ Đức theo Quyết định 2162/QĐ-UBND, ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định 3865/QĐ-SYT, ngày 26 tháng 12 năm 2017 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

I. Chức năng:

Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.
 2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.
 3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ân uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.
 4. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.
 5. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.
 6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tể chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.
 7. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.
 8. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với trạm y tế xã, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện.
 9. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là Cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
 10. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.
 11. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.
 12. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.
 13. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
 14. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
 15. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quỵ định của pháp luật.
 16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

 III. Cơ cấu tổ chức

 1. Lãnh đạo Trung tâm: gồm có 5 người. 01 Giám đốc và 04 Phó Giám đốc

 2. Các phòng chức năng: Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức có 04 phòng chức năng:

  1. Phòng Tổ chức – Hành chính;
  2. Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ;
  3. Phòng Tài chính – Kế toán;
  4. Phòng Điều dưỡng – Công tác Xã hội.
 3. Các khoa chuyên môn: Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức có 16 Khoa chuyên môn

 1. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS;
 2. Khoa Y tế công cộng;
 3. Khoa An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng;
 4. Khóa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;
 5. Khoa Khám bệnh;
 6. Khoa Hồi sức cấp cứu, Chống độc và Thận nhân tạo;
 7. Khoa Nội tổng hợp;
 8. Khóa Ngoại tổng hợp;
 9. Khoa Liên chuyên khoa (bao gồm các chuyên khoa Răng hàm mặt – Mắt – Tai mũi họng);
 10. Khoa Nhi;
 11. Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng;
 12. Khoa Dược – Vật tư y tế;
 13. Khoa Bệnh nhiệt đới;
 14. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;
 15. Khoa Xét nghiệm;
 16. Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng

4. Các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện: Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức có 13 Trạm Y tế xã, thị trấn, gồm:

 1. Trạm Y tế xã Đức Lân;
 2. Trạm Y tế xã Đức Phong
 3. Trạm Y tế xã Đức Tân;
 4. Trạm Y tế xã Đức Phú;
 5. Trạm Y tế xã Đức Hòa;
 6. Trạm Y tế xã Đức Thạnh;
 7. Trạm Y tế xã Đức Minh;
 8. Trạm Y tế xã Đức Chánh;
 9. Trạm Y tế xã Đức Hiệp;
 10. Trạm Y tế xã Đức Nhuận;
 11. Trạm Y tế xã Đức Thắng;
 12. Trạm Y tế xã Đức Lợi;
 13. Trạm Y tế thị trấn Mộ Đức