Chiều ngày 4/12/2015, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2015. Trong năm 2015, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Y tế, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, hoạt động công đoàn Ngành thu được nhiều kết quả nổi bật như: đời sống của CCVC-LĐ Ngành được cải thiện đáng kể thu nhập bình quân 3.700.000 người/tháng, trong năm 2015 đã sửa chữa và xây mới 4 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 130 triệu đồng; phụng dưỡng 8 mẹ Việt Nam anh hùng. Phối hợp với cấp ủy Đảng, Công đoàn Ngành triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động các phong trào thi đua học tập noi gương Anh hùng- Liệt sĩ Bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Tổng số đoàn viên 5.412 (trong đó có 3.495 nữ, chiếm 65%). Có 37 CĐCSVM, 4 CĐCS đạt loại khá không có CĐCS trung bình. Duy trì phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” có 23 nữ Công đoàn Ngành khen thưởng, đề nghị 02 tập thể và 11 cá nhân LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen năm 2015. Để phát huy kết quả đạt được trong năm 2015, lãnh đạo Công đoàn Ngành đã nêu một số chỉ tiêu phấn đấu đề ra như: 100% CĐCS trực thuộc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; 100% CĐCS các đơn vị phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC đúng quy định…. Tại buổi tổng kết lãnh đạo Công đoàn Ngành đã trao giấy khen cho 5 tập thể, và 70 giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2015.

Đ/c Huỳnh Từ, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân