Sáng ngày 20/6/2019 Lãnh đạo và phòng Dân  số Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức phối hợp với UBND xã Đức Phú tổ chức buổi gặp mặt các Phụ nữ thuộc hộ nghèo là dân tộc thiểu số thuộc xã Đức Phú thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Đại diện lãnh đạo xã Đức Phú và Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức đã phát biểu khen ngợi và trao tặng quà thuộc chính sách hỗ trợ theo Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ cho các chị, em cùng chồng đã thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương về dân số – KHHGĐ. Đồng thời cũng động viên và khuyến khích các hộ gia đình tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng nhiều cho nhiều chị em, hộ gia đình thực hiện tốt để hưỡng chính sách dân số của địa phương.