Hiện tại TTYT Mộ Đức đang lập kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm bổ sung chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2023 – 2024.

TTYT Mộ Đức xin báo giá một sô mặt hàng sau . ( Có phụ lục đính kèm).

Danh mục xin giá

Mọi chi tiết xin liên hệ : 0975286986 ( DS Mân)