Chiều ngày 24/2/2023, đến dự, chỉ đạo đại hội có mặt của Bà Trần Thị Phương Nam- Phó Chủ Tịch Công Đoàn ngành Y Tế về phía Trung Tâm có BS.CKII Nguyễn Bé – Giám Đốc TTYT Huyện Mộ Đức, Ông Trần Văn Phong – Chủ Tịch Công Đoàn TTYT Huyện Mộ Đức và các Công đoàn viên TTYT Huyện Mộ Đức đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong nhiệm kỳ qua, với nhiều biến động phức tạp của đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến đời sống, việc làm, thu nhập, tâm tư, tình cảm của đại bộ phận đoàn viên lao động nói chung và hoạt động Công đoàn nói riêng. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra. Hằng năm, CĐCS luôn quan tâm, tổ chức thực hiện nhiều hoạt động  đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên nên trong nhiệm kỳ qua không có trường hợp khiếu nại, thắc mắc nào của viên chức về việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan. Tại đại hội đã bầu ra các đồng chí tham gia BCH CĐCS khóa mới nhiệm kỳ 2023-2023 và bầu ra đại biểu tham gia Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phòng CNTT