Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh khi đến khám chữa bệnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Mộ Đức đã phê duyệt Quyết định số 455 /QĐ-BVMĐ, ngày 16/09/2016 về việc thành lập Tổ Công tác xã hội trực thuộc Phòng Điều dưỡng.

Về nhân sự: 05 viên chức (CN Luật: 01, CV quản trị BV: 01, Dược sĩ: 01, Điều dưỡng Trung học: 02)

+ Tổ trưởng tổ công tác xã hội: CN Nguyễn Thị Kim Thuận.

Tổ Công tác xã hội của Bệnh viện đa khhoa huyện Mộ Đức sẽ thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Thông tư 43/2015/TT- BYT, ngày 26/11/2015. Hiện tại Tổ công tác xã hội đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể:

– Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh;
– Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện;
– Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;
– Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có).

Việc xây dựng và phát triển Tổ Công tác xã hội tại Bệnh viện đa khoa huyện Mộ Đức nhằm giúp lãnh đạo Bệnh viện trong trợ giúp người bệnh, người nhà người bệnh, thầy thuốc, nhân viên y tế giải quyết những vấn đề xã hội và tâm lý trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế và các dịch vụ khác của bệnh viện; giải quyết các xung đột phát sinh giữa người bệnh với thầy thuốc, nhân viên y tế có liên quan đến bệnh tật và quá trình khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và sự hài lòng của người bệnh khi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Mộ Đức.