Dưới đây là quy trình khám bệnh của bệnh viện đa khoa huyện Mộ Đức, bệnh nhân cần xem qua để nắm rõ thông tin hơn khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện.

QUI TRINH KHAM BENH1

Trong khi khám chuyên khoa, nếu Bác sĩ cho chỉ định làm khám cận lâm sàng, Quý bệnh nhân thực hiện các bước theo qui trình 2A, sau đó đem kết quả trờ về phòng khám ban đầu gặp Bác sĩ

QUI TRINH KHAM BENH2