Nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019, sáng ngày 22/01/2019, đồng chí Phạm Minh
Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế vào thăm và tặng quà
tết cho Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức.

Lãnh đạo Sở Y tế chúc tết Tết cổ truyền Kỷ Hợi

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế đã thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà Tết, đồng thời
nhắc nhở CBCNV chuẩn bị chu đáo, phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe nhân dân,
đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi và an toàn.

                                                                                                     Tin bài: Quá-Truyền.